arrow_drop_up arrow_drop_down
15 oktober 2019 

Assertiever worden - Je overtuigingen veranderen helpt je om assertiever te worden

 

Heb je altijd al assertiever willen worden? Hiermee bedoel ik, wil je meer voor jezelf spreken, je gevoelens vrijelijk uiten, nee zeggen als je dat wilt en niet langer een mensenliefhebber zijn? Zo ja, wat heeft je hiervan weerhouden?

Een obstakel waardoor veel mensen niet assertief genoeg zijn, is hun overtuiging over de acceptabele manieren om met andere mensen om te gaan.

“Deze gedachten worden een gewoonte en worden versterkt door herhaalde denkpatronen en de impact van ervaringen uit het verleden”

We hebben de neiging om aan te nemen dat deze overtuigingen juist zijn en stoppen zelden met vragen over de geldigheid ervan.

Positieve overtuigingen ontwikkelen

Wanneer je positieve overtuigingen ontwikkelt over assertief zijn, heb je meer kans om assertief gedrag te vertonen en assertief te blijven handelen in het licht van kritiek en weerstand van anderen. Je hebt minder kans om je schuldig te voelen nadat je je gevoelens en meningen hebt geuit of hebt gevraagd om aan je behoeften te voldoen.

Een verschil met andere communicatiestijlen

Het belangrijkste verschil tussen assertieve communicatie en andere communicatiestijlen is dat assertieve communicatie direct is (duidelijk, beknopt en to the point), terwijl de anderen indirect zijn (hints, gemengde berichten en het vermijden van het punt).

“Assertief gedrag helpt communicatie, terwijl agressief, passief en passief-agressief gedrag dit belemmert”

Duidelijkheid is belangrijk

Assertief zijn betekent uitdrukking geven aan onze gevoelens, gedachten en behoeften weergeven zonder hints, zonder spelletjes spelen, zonder de schuld geven, zonder beschamen of hopen dat de andere persoon onze gedachten leest.

We vragen wat we willen. We verklaren het duidelijk en beknopt. We zeggen het op een respectvolle manier. We weten dat we kunnen omgaan met de gevolgen van onze verklaringen, wat die ook mogen blijken te zijn.

Onze opvoeding is belangrijk

We leren onze stijl van communiceren van de mensen om ons heen en hoe ze met elkaar omgaan. Als we een assertieve ouder hadden, hebben we meer kans om zelf assertief te communiceren.

Omdat we weten hoe dat soort gedrag eruit ziet. Als een passieve ouder of een agressieve ouder ons heeft grootgebracht, zijn dat de stijlen die ons het meest bekend zijn en die we het meest waarschijnlijk zullen dupliceren. Dus, net zoals we in het verleden hebben geleerd hoe we agressief, passief of passief-agressief kunnen zijn, kunnen we nu leren assertief te communiceren.

Enkele scenario’s

Er zijn veel scenario’s die iemand aanmoedigen om niet-assertief te zijn. Sommigen van ons werden gestraft toen we ons uitspraken, dus we leerden passief en stil te zijn. Andere mensen kregen berichten over het uiten van zichzelf.

Zoals “kinderen moeten gezien en niet gehoord worden”, “niet huilen of ik geef je iets om over te huilen” of “wees niet gek, er is niets om bang van te zijn”.

Dientengevolge concludeerden ze dat anderen niet wilden horen wat ze te zeggen hadden of hoe ze zich voelden. Weer anderen werd geleerd dat het verwaand of arrogant was om zichzelf op de eerste plaats te zetten, dus leerden ze mensen te behagen.

Aan de andere kant werd andere mensen geleerd dat de enige manier om aan hun behoeften te voldoen of om aandacht te krijgen, was door te concurreren en beter te zijn dan de andere persoon. Ze leerden hoe agressief te zijn en te winnen.

assertiever-worden-kind

Assertief communiceren

Het is belangrijk om te bepalen wat onze blokkades zijn om assertief te zijn. Zodat we naast het leren van praktische vaardigheden over hoe assertief te communiceren, ook kunnen werken aan het wegnemen van eventuele obstakels voor het initiëren en handhaven van dit nieuwe gedrag.

Neem een ​​moment om na te denken. Hoe heb je persoonlijk geleerd om niet-assertief te zijn? Wat waren enkele van je levenservaringen die je passiviteit, agressie of ander niet-assertief gedrag benadrukten?

Klinkt een van deze overtuigingen over assertief communiceren bekend in de oren?

  • Het is egoïstisch
  • Anderen zullen denken dat ik arrogant en verwaand ben
  • Ik zal de gevoelens van de ander kwetsen
  • De andere persoon wordt boos
  • Ik moet sterker lijken dan zij
  • Anderen zullen denken dat ik een teef ben
  • De behoeften van anderen komen eerst
  • Het is onbeleefd
  • Ik zal in de problemen komen

Neem een ​​moment om het volgende te overwegen: wat zijn 3 negatieve overtuigingen die je persoonlijk hebt over assertief zijn en die je niet-assertief houden?

Egoïstisch zijn en persoonlijke keuzes

Een veel voorkomende overtuiging die een obstakel is om assertief te handelen, is dat anderen denken dat we egoïstisch zijn. Is dit een van je overtuigingen?

Zorgen voor onze eigen behoeften en onszelf uitdrukken betekent echter niet dat we egoïstisch zijn. Voor veel mensen heeft het woord egoïstisch een zeer negatieve klank. Ik zeg daarom graag dat we zelf vullend zijn.

Onze behoeften en die van andere mensen hoeven niet exclusief te zijn voor elkaar. Alleen omdat we keuzes voor onszelf maken, betekent dit niet dat we er altijd voor zullen kiezen om anderen te negeren en niets voor hen zullen doen.

“Wanneer we keuzes maken voor anderen, nemen we mogelijk ook de kans voor hen weg om zelf keuzes te maken”

Dus, in plaats van te denken om assertief en egoïstisch te zijn, moet je denken dat het onze rechten en de rechten van anderen respecteert om persoonlijke keuzes voor onszelf te maken.

Reacties op assertiviteit

Anderen kunnen verrast zijn en negatief reageren op onze assertiviteit, maar dat betekent niet dat we ongepast hebben gehandeld.

Soms houden mensen niet van andere mensen die assertief zijn. Ze denken misschien dat een assertieve vrouw een teef is. Of dat de persoon vol van zichzelf is en niet om andere mensen geeft.

Dit kan vaak zijn omdat de ontvanger van het assertieve gedrag niet krijgt wat hij wil. Ze kunnen de andere persoon niet manipuleren. De assertieve persoon staat tegenover hen op en dat werkt niet voor hen.

Hoe iemand op onze assertiviteit reageert, is zijn of haar keuze. Het is aan hen om het te accepteren, af te wijzen of er aanstoot aan te nemen.

“Jij bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens, acties of beslissingen van iemand anders. Hoe ze reageren is volledig hun keuze”

Als ze je gedrag niet leuk vinden, is het aan hen om ook assertief bij ons te zijn en het ons te laten weten. Of ze moeten een andere manier vinden om in hun behoeften te voorzien. Assertiviteit biedt flexibiliteit en onderhandelingsruimte.

Eigenwaarde en assertiviteit

Eigenwaarde en assertiviteit zijn direct gerelateerd. Als we ons niet goed voelen en niet in onszelf geloven, is de kans groter dat we extern op zoek gaan naar antwoorden en motivatie.

“Als we onszelf niet vertrouwen, zijn we minder snel assertief en drukken we onze gevoelens, behoeften en wensen minder uit”

We zullen eerder proberen de situatie te manipuleren en te beheersen, zodat de uitkomst voorspelbaar is en iets waar we mee kunnen omgaan. Het is minder waarschijnlijk dat we risico’s nemen als we de uitkomst niet weten, omdat we niet zullen vertrouwen dat we het aankunnen.

Daarom zal het verbeteren van je zelfrespect je helpen om assertiever te zijn. Evenzo zullen de positieve resultaten van het nemen van het risico om assertief te handelen, je gelooft in jezelf en je zelfvertrouwen zal gauw vergroten.

Reactie plaatsen