50 Tips om direct jouw zelfvertrouwen te vergroten boek

Wil je meer zelfvertrouwen?

Depressie

Er is sprake van een depressie of depressieve stoornis als je neerslachtig bent en geen enkele interesse meer kunt opbrengen in de alledaagse dingen. Je spreekt over 3 verschillende gradaties bij een depressie: een lichte depressie, een matig ernstige depressie en een ernstige depressie. Dit onderscheid wordt gemaakt om de juiste hulpverlening in te zetten.

Lichte depressie

De duur van een lichte depressie is meestal maximaal 3 maanden. Je kunt nog zelfstandig functioneren, soms met een beetje hulp. De inzet van een huisarts is in de meeste gevallen voldoende.

Matig ernstige of ernstige (zware) depressie

Het gaat steeds verder bergafwaarts met je, de klachten stapelen zich op en ze worden steeds ernstiger. De klachten bij deze vormen van depressiviteit gaan zelden of nooit vanzelf over. Snel de juiste hulp inzetten is belangrijk.

depressie

Bipolaire stoornis

Bovenstaande vormen van depressie komen het meest voor, daarnaast is er een postpartum depressie, een seizoensgebonden depressie en de manisch-depressieve stoornis oftewel de bipolaire stoornis. Hieronder geef ik een verduidelijking bij de verschillende stoornissen.

Postpartum depressie

Dit is een depressie die bij vrouwen voor kan komen na een bevalling. Een andere naam voor postpartum depressie is de bekende postnatale depressie. Huilbuien, nervositeit, prikkelbaar zijn, somberheid en slaapproblemen horen bij een vrouw die kortgeleden moeder is geworden.

Als deze klachten echter maanden voortduren, spreekt men van een depressie. Accepteer het probleem, praat erover, schakel hulp in als deze depressie je de baas wordt.

Seizoensgebonden depressie

Dit is een depressie die telkens in hetzelfde seizoen terugkeert. Vaak is dat een winterdepressie. Je bent somber en kunt niet genieten. Lichttherapie kan het probleem aanpakken.

Manisch-depressieve stoornis

Deze stoornis wordt ook wel een bipolaire stoornis genoemd. Hiervan is sprake als jouw stemmingen zich afwisselen van extreem depressief tot extreem vrolijk, pieken en dalen.

“In een manische periode is er sprake van een hoge mate van prikkelbaarheid, geen realistisch beeld, eigen rare gedragingen niet zien, extreme moeheid enz. Soms is er sprake van wanen en hallucinaties”

Depressie is een complexe aandoening

Zie het als een samengaan van biologische, sociale en psychische factoren, waardoor er een depressie tot stand kan komen. Licht je omgeving in als je lijdt aan een depressie, het is geen schande. Er ontstaan snel misverstanden als de ene persoon van de andere niet weet wat er aan de hand is. Onderstaand lees je welke factoren ervoor zorgen dat er een depressie kan ontstaan.

Depressie is een complexe aandoening

Depressie symptomen

Biologische factoren: wetenschappers hebben aangetoond dat bepaalde hersengebieden bij patiënten met een depressie veranderingen vertonen. De hippocampus is kleiner bij mensen tijdens de periode van depressiviteit.

Een hersenkneuzing of beroerte, waardoor er niet-aangeboren  hersenletsel is ontstaan, kan een depressie veroorzaken.

Sociale factoren: er zijn genoeg voorbeelden te noemen waardoor de kans op een depressie groot is, namelijk het overlijden van een partner of kind, een echtscheiding, steeds terugkerende heftige beelden uit een oorlogsgebied en andere trauma’s enz.

Psychische factoren: iemands persoonlijkheid en/of karakter kunnen een verhoogd risico zijn op het krijgen van een depressie, iemand heeft geen zelfvertrouwen, heeft een laag zelfbeeld, is veel en langdurig gepest/gestalkt en heeft nooit om hulp durven vragen.

Er zijn veel symptomen die te maken kunnen hebben met een depressie. Hier volgt een opsomming. Deze symptomen kunnen ook bij andere stoornissen voorkomen, daarom is het vaststellen wat er precies aan de hand is erg moeilijk.

“Er hoeft ook geen sprake te zijn van al deze symptomen om van een depressie te spreken. Maar weet wel dat een depressie geen dipje is!”

Symptomen die bij een depressie kunnen horen:

 • Lichamelijke symptomen: een ongeïnteresseerde houding (hoofd omlaag, mensen niet aankijken, onverschilligheid), ongeïnteresseerde blik, zichzelf niet of slecht verzorgen, vertraagde motoriek, geen uitdrukking op het gelaat.

 

 • Geestelijke symptomen: somber zijn, nergens interesse in hebben, nergens plezier in hebben, zich afzonderen, slaapproblemen, geen energie, gewichtsafname of juist toename, moeheid zonder aanwijsbare reden, onterechte schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoel (geen eigenwaarde), concentratieproblemen en vaak denken aan zelfdoding als enige uitweg uit de situatie.

Invloed depressie op je partner en omgeving

Als je in de omgeving leeft of samen leeft met een depressief persoon, dan heeft dat ook voor jou grote gevolgen. Je kent de persoon waarmee je vroeger samen veel plezier beleefde en veel dingen ondernam niet meer terug. Je dringt vaak helemaal niet tot hem of haar door.

“Voordat je weet dat je partner of huisgenoot depressief is, ga jij je zelf allerlei dingen in je hoofd halen. Als het je partner betreft zou je kunnen denken dat hij of zij een relatie met een ander heeft en jou daarom niet meer toelaat”

Het is dus belangrijk dat er snel een diagnose is voor het vreemde gedrag van je partner of huisgenoot. Er kunnen ook fikse ruzies ontstaan, als je niet weet wat er aan de hand is. Je moet overal alleen naar toe, je partner is altijd moe, heeft nergens zin in en geniet nergens van.

Als dit speelt kan er een belletje gaan rinkelen. Een gesprek met de huisarts is een eerste stap. Het is heel prettig als je partner meegaat, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Laat dat je niet weerhouden, maar ga desnoods alleen een gesprek aan met je huisarts.

Depressieve partner

Leven met een depressieve partner is zwaar, erg zwaar en je kunt dit eigenlijk niet alleen. Je hebt hulp nodig en handvatten om te leren hoe je hiermee om dient te gaan, zonder er zelf aan onderdoor te gaan.

“Je bent eenzaam in je relatie en je depressieve partner ook. Jij wil praten, je partner kan het niet en krijgt daardoor schuldgevoelens en gevoelens van machteloosheid”

Hoe help je een depressief persoon?

Toch kan jij je depressieve partner wel helpen door een aantal uiteenlopende zaken. Deze heb ik hieronder voor je opgeschreven:

 • goed en gezond eten is belangrijk
 • geduld en begrip op te brengen naar je partner
 • help hem of haar bij zaken die nu even niet lukken en maak er geen groot punt van
 • stel je verwachtingen naar beneden bij of heb helemaal geen verwachtingen, dat voorkomt dat je telkens teleurstellingen moet verwerken
 • stop met het geven van te veel goed bedoelde adviezen, het doet je partner pijn, hij of zij weet namelijk wel wat goed is voor hem of haar, maar kan het op dit moment niet opbrengen.

hoe help je een depressief persoon?

Hulp bij depressie

Stop! Vergeet jezelf alsjeblieft niet. Het zorgen voor een ander kan ontzettend veel energie kosten. Een bekende uitspraak in de zorg is: ‘werk je in de zorg? Zorg dan ook voor jezelf!’ Je hebt zelf dus ook echt hulp nodig. Ook al denk je nu van niet. Wat kan jij dan doen?

 • Je kunt proberen of er af en toe wat tijd voor jezelf vrijgemaakt kan worden. Je zult je waarschijnlijk schuldig voelen als jij wat leuks voor jezelf gaat doen. Toch moet je proberen deze schuldgevoelens van je af te zetten. Je depressieve partner is er namelijk niet mee geholpen als jij straks de kar helemaal niet meer kunt trekken en zelf ook depressief raakt.

 

 • Praat over je problemen met iemand die dichtbij je staat, lucht je hart, huil een keer goed uit, het lucht op!

 

 

 • Zorg ook dat je veel te weten komt over een depressie, deze kennis helpt je.

 

 • Vraag professionele hulp als het allemaal te zwaar wordt. En wacht daarmee niet te lang.

Aanpak depressie

“De aanpak van een licht, milde depressie kan wellicht zonder medicatie, met de juiste gezonde leefstijl en een begripvolle omgeving, die je steunt”

Wanneer er echter sprake is van een matig ernstige of zware depressie dan is het toch echt aan te raden professionele hulp in te schakelen en je daarvoor niet te schamen.

Hoe goed de omgeving het ook met de depressieve persoon voor heeft, dat gaat niet lukken. Je kunt het lang volhouden om voor iemand die depressief is te zorgen, maar als het een langdurige depressie is, dan zal ook jouw grens worden bereikt (al wil je dat niet toegeven).

Let op je (eigen) energie

Steeds maar geven en zorgen en nooit een woord of blijk van dankbaarheid terug krijgen, dat houdt niemand vol, jouw energie is niet oneindig. Ook al weet je dat de depressieve persoon hier zelf niets aan kan doen. Kies op tijd voor jezelf en zorg ook goed voor jezelf, dat is niet egoïstisch, dat is verstandig.

Depressie bij een ander

Je lijdt namelijk ook mee met de depressie van de ander. Je ziet dat iemand totaal geen plezier meer heeft in het leven en dat is vreselijk om aan te zien, omdat er in het leven zoveel is om van te genieten. Je ziet het, je maakt het dagelijks mee en je kunt er niets aan doen. Je kent de ander in zijn of haar depressieve periode niet meer terug. Tijd om professionele hulp in te schakelen.

Depressie en professionele hulp

De aanpak van professionele hulp kan bestaan uit een combinatie van medicatie en therapie. De ernst van de klachten bepalen de aanpak. Een bepaalde basis moet in elk geval goed zijn, daarmee wordt bedoeld: regelmaat, meer bewegen en contact houden. Is er meer hulp nodig dan zal een huisarts verwijzen naar een psycholoog. Er zijn verschillende therapieën mogelijk.

Depressie therapieën

De cognitieve gedragstherapie, deze therapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. De therapie geeft aandacht aan de gedachten en het gedrag van de cliënt, die samen het probleem of de problemen laten bestaan.

Het zijn niet de gebeurtenissen die zorgen voor somberheid en depressiviteit, maar het zijn de gedachten hoe iemand de dingen ziet en ervaart.

Er wordt geprobeerd om de negatieve gedachten om te buigen. De patiënt/cliënt gaat zijn of haar gevoelens en waarnemingen anders zien en ervaren. De negativiteit zal grotendeels verdwijnen en het gedrag zal veranderen. Dit is een proces!

De gedragstherapie, bij deze therapie wordt het gedrag dat de problemen veroorzaakt en in stand houdt goed in kaart gebracht. De cliënt krijgt handvatten hoe hij of zij dit gedrag kan ombuigen, hoe het anders kan.

Interpersoonlijke therapie is een gesprekstherapie (IPT). De aanleiding van de depressie wordt aangepakt. Dat kan een moeizame relatie zijn, het overlijden van een dierbare enz.

“Daarnaast hebben veel mensen baat bij Mindfulness. Mindfulness is een heel prettige en nuttige behandeling. Je leert hierbij om met aandacht in het nu te leven”

Hoe voorkom je een depressie?

Een depressie voorkomen zal niet altijd lukken. Als je echter weet dat jij “gevoelig” bent voor het krijgen van een depressie dan zijn er wel enkele tips die je wellicht kunnen helpen.

Wanneer jij je afvraagt waarom je eigenlijk ’s ochtends opstaat, dan wordt het tijd voor zingeving aan je leven. Zingeving is erg belangrijk in het leven.

“Als je depressief bent geweest kan zingeving ervoor zorgen dat je herhaling van een depressie voorkomt. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de oorzaak van een depressie, maar het is het proberen waard”

Ben je bijvoorbeeld depressief geworden toen alle kinderen de deur uit waren? En heb jij toen het nut van het leven niet meer gezien? Dan is zingeving voor jou de oplossing. Zorg ervoor dat je elke dag iets nuttigs doet voor je partner, voor je huisdier, voor de oude buurvrouw, als vrijwilliger in het buurthuis enz.

Je bent nodig, men heeft je nodig, men rekent op jou en op jouw aanwezigheid. Je bent en voelt je weer nuttig! Daarmee kun je wellicht gepieker, somberheid en je waardeloos voelen, waardoor een depressie op de loer ligt, voorkomen.

Medicijnen tegen depressie?

Er zijn medicijnen die een depressie aanpakken, antidepressiva. Dit is een vaak voorgeschreven medicijn, een medicijn dat geprezen en verguisd wordt, een medicijn waarvan de gebruiker afhankelijk wordt.

Als je deze medicatie gaat gebruiken, verdiep je er dan in. Je kunt bijvoorbeeld niet in één keer ermee stoppen. Je kunt ook zelf een grote bijdrage leveren om een lichte, milde depressie het hoofd te bieden en wellicht in de toekomst te voorkomen (afhankelijk uiteraard van de oorzaak van de depressie): mindfulness, bewegen, gezonde leefstijl.

Depressie leeftijdgebonden?

Een depressie is niet leeftijdgebonden. Een depressie kan op alle leeftijden ontstaan. Somberheid, geen plezier meer ervaren zijn de belangrijkste kenmerken en komen ook op alle leeftijden voor. Alleen zal de uiting van een depressie anders zijn.

Depressie symptomen bij kinderen?

Depressie symptomen bij kinderen kunnen bijvoorbeeld zijn: prikkelbaar, speelsheid is verdwenen, klachten als buikpijn, spierpijn en hoofdpijn.

depressie bij kinderen

Vaak zijn problemen op school de oorzaak, of problemen met leeftijdgenootjes (er niet bij horen, pesten, laag zelfbeeld). Tijdig erkennen van een depressie bij een kind en deze adequaat aanpakken zijn erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een kind. Praat er alsjeblieft met iemand over (met je huisarts) over als jij een vermoeden hebt van een depressie bij je kind.

Depressie symptomen bij ouderen?

Symptomen bij ouderen: deze zijn niet gemakkelijk te herkennen. Vaak wordt er gedacht dat vergeetachtigheid, weinig energie hebben, slaapproblemen, prikkelbaarheid enz. bij het ouder worden hoort.

Zowel de depressieve persoon zelf als de naasten denken dat. En omdat ouderen vaak te maken hebben met bepaalde ziektes als dementie, Parkinson enz. is het moeilijk een diagnose te stellen.

Toch is het belangrijk dat er bij een vermoeden van een depressie actie wordt ondernomen. Het leven kan namelijk een stuk aangenamer worden met de juiste aanpak van een depressie bij ouderen.

“Wat vond je van mijn artikel over depressie? Met welke tip ga jij direct iets doen? Ik kijk uit naar jouw korte reactie hieronder, dankjewel”

Vond je mijn artikel waardevol? Klik en deel het dan met jouw vrienden en volgers via de social media knoppen hieronder. Zo kunnen zij ook van mijn artikel over depressie profiteren. Samen maken we de wereld nóg mooier! Dankjewel. ~Ralph

Reactie plaatsen

shop-van-zelfvertrouwen-com
arrow_drop_up arrow_drop_down