Depressief

[Onze artikelen over depressie en alles wat hiermee te maken heeft vind je onder deze tekst]

Wanneer ben je depressief?

Enkele dagen negatieve gevoelens hebben betekent niet dat je depressief bent, daarvoor moet jij je een langere tijd erg rot voelen. Wat dipjes in je leven? Het hoort er bij.

Het is echter niet normaal als jij je altijd rot en ongelukkig voelt. Depressief zijn hoeft niet per definitie een duidelijke oorzaak te hebben, althans je weet zelf niet altijd waarom jij je slecht en ongelukkig voelt.

Als je depressief bent maakt het je allemaal niet zoveel uit wat er rondom je gebeurt. Jouw emoties zijn ver te zoeken.  Je hebt ze weggestopt om niets meer te voelen, want alles doet je pijn. Klik hier als je een duidelijk artikel met veel voorbeelden wilt bekijken…

Zoek iemand om mee te praten, ook als je in een dip zit. Een dip kan namelijk leiden tot een depressie. Lijden aan een depressie valt onder een psychische stoornis, die je met professionele hulp heel goed kunt aanpakken.

De huisarts is de eerste persoon tot wie jij je moet richten. Hij of zij heeft geheimhoudingsplicht, jouw verhaal is daar veilig. Indien hij of zij dat nodig acht en uiteraard als jij er voor open staat krijg je een verwijzing naar een professional, die gespecialiseerd is in het helpen van mensen met een depressie.

Handvatten omgang met depressief persoon?

Als je lijdt aan een depressie kan je leven een hel zijn. Ook voor de omgeving is de situatie erg moeilijk. Wat kunnen mensen in de omgeving van een depressief persoon doen?

  • Het is belangrijk een luisterend oor te bieden.
  • Het is belangrijk dat je niet oordeelt.
  • Probeer de schaamte over zijn of haar gedachten (van de depressieve persoon) weg te nemen door te zeggen dat dit bij een depressie hoort.
  • Geef niet ongevraagd adviezen. Iemand met een depressie weet bijvoorbeeld dat hij of zij moet gaan bewegen in de buitenlucht, maar die stap zetten lukt gewoon niet. Je kunt wel vragen wat je kunt doen om te helpen.
  • Blijf contact houden en verwacht niet teveel respons. Geen verwijten “je was er weer niet bij, waarom zou ik je nog uitnodigen?”. Veroordeel de desinteresse niet!
  • Depressie is een ziekte en die negatieve gedachten horen daarbij. Vertel dat er professionele hulp is, die hem of haar kunnen helpen met therapie of medicatie.
  • Je kunt de depressieve persoon aanbieden om hem of haar mee naar buiten te nemen om samen iets te ondernemen, maar leg er geen druk op.
  • Durf te vragen of er sprake is van gedachten over zelfdoding, oordeel ook nu niet en geef aan hoe waardevol de persoon voor je is en dat ook deze gedachten bij zijn of haar depressie horen en dat er hulp door een professional mogelijk is.

Behandeling depressie

Voor een dip hoef je niet in therapie en heb je geen medicatie nodig, voor een depressie is dat wel noodzakelijk. Kunnen praten over de problemen en gedachten aan zelfdoding kunnen de depressieve persoon helpen. Het is belangrijk dat dit gebeurt door een professional.

Voor iemand die dichtbij de depressieve persoon staat is het zaak om ondersteuning te blijven geven (neem bijvoorbeeld wat praktische zaken uit handen), vaak is het er zijn al voldoende. Je kunt als naaste niet veel meer doen.

Bewaak wel je eigen grenzen om het vol te kunnen houden. Het leven met of naast een persoon met een depressie is zwaar. Zoek zelf ook hulp als het je allemaal teveel wordt, liever nog eerder.

Pagina 1 van 212
background: rgba(255, 255, 255, 0.73);