Page content

Wat is faalangst?

Wat is faalangst?

Faalangst is bang zijn om niet aan de verwachtingen van anderen (of  jezelf) te kunnen voldoen. Je prent dat jezelf in en het wordt niet door anderen opgelegd. Je hebt een gebrek aan zelfvertrouwen. Je bent bang afgewezen te worden.

Door faalangst komen jouw positieve eigenschappen niet tot hun recht. Je durft ze niet te laten zien, bang om teleurgesteld te worden, want de ander zal “het toch wel niet goed vinden”. Faalangst remt je in je ontwikkelingen. Daarom moet er actie komen om de faalangst het hoofd te bieden.

kind met zelfvertrouwen

Gelukkig is er wat te doen aan faalangst. Deze kan prima worden aangepakt, zodat jij binnenkort zonder faalangst je levensweg gaat vervolgen. Op scholen is er gelukkig ook aandacht voor faalangstige leerlingen. Bekijk hier ons artikel over faalangst op school.

De leerkracht zal er  bijvoorbeeld voor zorgen dat het kind met faalangst de juiste begeleiding krijgt. Hij of zij zal ervoor zorgen (probeert dat ten minste) dat dit faalangstige kind niet wordt uitgelachen of gepest. Hij of zij zorgt ervoor dat de kinderen met faalangst succeservaringen opdoen.

Ook in de thuissituatie heeft een kind met faalangst extra aandacht nodig. Met name het geven van complimenten is erg belangrijk. De complimenten moeten wel op hun plaats zijn en er moet ook weer niet overdreven worden.

Kinderen hebben dat snel door en zullen zich nog ongelukkiger gaan voelen als de ouders daarin niet eerlijk zijn. Zowel ouders als kinderen kunnen trainingen volgen om faalangst de baas te worden.

    Comment Section

    0 reacties op “Wat is faalangst?

    Plaats een reactie
    background: rgba(255, 255, 255, 0.73);