Page content

Wat zijn synaptische complexen?

Wat zijn synaptische complexen?

Synaptische complexen zijn plaatsen in je lichaam waar prikkels van de ene zenuw aan de andere worden doorgegeven, daarvoor zijn neurotransmitters nodig. Noem het “een schakelplaats in het zenuwstelsel”. De overdracht van informatie vindt hier plaats.

Neurotransmitters kunnen zich door de synaps verspreiden en de volgende cel prikkelen en dit proces gaat zo maar door. Normaal gesproken bewegen de prikkels zich alsmaar voort. Moeheid, gebrek aan zuurstof, narcose en andere chemische middelen maken genoemde prikkels zwakker.

Synaps komt van het Griekse sunapsis wat aanraking betekent. Online kun je de werking van de synaps vinden. Als je in dit onderwerp bent geïnteresseerd, bekijk de diverse video’s om een en ander duidelijk te krijgen. Beelden zeggen vaak meer en zijn duidelijker dan woorden in dit geval. Je kunt begrijpen dat een slechte overdracht van de prikkels tot problemen zullen leiden.

Het menselijke brein is een complex geheel en om dat te kunnen begrijpen is veel kennis nodig. Kennis vergaar je door studie. Nog steeds worden er bevindingen en ontdekkingen gedaan die bepaalde werkingen in het menselijk lichaam en met name in de hersenen verklaren. Het is de medische wetenschap die deze vorderingen maakt. Het is fantastisch te zien welke vorderingen er worden gemaakt.

    Comment Section

    0 reacties op “Wat zijn synaptische complexen?

    Plaats een reactie
    background: rgba(255, 255, 255, 0.73);