Relaties

[Onder deze tekst over relaties vind je een lijst met begrippen die over verschillende soorten relaties gaan. Scroll iets verder naar beneden]

Soorten relaties

Als men over relaties praat dan wordt daar vaak een liefdesrelatie mee bedoeld of een (geheime) seksrelatie. Er bestaan echter zoveel meer vormen van een relatie:
  • Een werkgerelateerde relatie tussen collega’s, bedrijfsleider en werkgever
  • Een relatie tussen mensen met dezelfde interesses, hobby’s, studie
  • Een relatie tussen leerkracht en leerling
  • Een relatie binnen het gezin, ouder - kind relatie en een relatie tussen de kinderen onderling
  • Een relatie tussen arts, hulpverlener en patiënt

Een relatie is een verbinding tussen mensen onderling. Ook met dieren kun je een relatie hebben. Relaties kunnen gelijkwaardig zijn, maar ook machtsverhoudingen binnen relaties komen voor. Waar mensen samen leven, wonen en/of werken is sprake van een relatie. Dat kan een zakelijke relatie zijn, een vriendschappelijke, een liefdesrelatie, een seksrelatie enz.

Een relatie kan open zijn en ook bij een losse relatie is sprake van een bepaalde verbinding met een derde. Deze verbinding (relatie) kan om verschillende redenen zijn aangegaan of spontaan zijn ontstaan, bijvoorbeeld collega’s op het werk die moeten samenwerken, mensen met hetzelfde geloof, met dezelfde hobby, mensen die van elkaar houden, uit hetzelfde gezin. Relaties zullen het beste stand houden als er respect is voor elkaar en als er naar elkaar geluisterd wordt.

Relaties op de werkvloer

Op de werkvloer zijn er gelijkwaardige relaties met collega’s, maar ook relaties met je meerdere, je werkgever, je bedrijfsleider enz. De omgang met elkaar zal in deze gevallen verschillen. Er moet een duidelijk verschil worden gemaakt tussen werk (de zakelijke manier) en de meer vriendschappelijke manier. De manier waarop jij met je werkgever omgaat zal mede afhankelijk zijn van het feit hoe deze zich opstelt tegenover zijn werknemers, afstandelijk en zakelijk of collegiaal en zakelijk.

Relaties in een geloofsgemeenschap

Relaties in een geloofsgemeenschap kunnen tussen twee mensen ontstaan, maar ook met meer. Je leeft met een bepaalde overtuiging, die de anderen ook hebben. Je begrijpt elkaar goed als het gaat om het geloof. Je veroordeelt elkaar niet om jouw normen en waarden. Je vindt steun bij elkaar als de buitenwereld je niet accepteert om je geloofsovertuiging.

Relaties mensen met dezelfde hobby

Mensen met dezelfde hobby hebben iets gemeenschappelijks, namelijk die bepaalde hobby. Het is de hobby die hen verbindt. Zij vinden elkaar in een gezamenlijke interesse.

Relaties binnen het gezin

Binnen het gezin heb je de ouder - kind relatie en de relatie tussen de kinderen onderling. Een goede relatie is de basis voor een stabiele ontwikkeling van het kind. Het zelfvertrouwen zal groeien door een gevoel van veiligheid in een prettige sfeer binnen het gezin. Het komt helaas ook voor dat een kind die veiligheid en stabiliteit, in het gezin waar het opgroeit, mist. De gevolgen zie je vaak op latere leeftijd. Op onze site vind je gelukkig ook veel zelfvertrouwen tips. Hieronder vind je een lijst met -relatie begrippen:
Wat is een aura?
Een aura is een energieveld dat mensen en andere levende wezens (planten en...
Wat is HSP?
De afkorting HSP staat voor highly sensitive person Vertaald betekent dat...
Wat is een counselor?
De vertaling voor een counselor is een mentor, adviseur, raadgever. De woorden...
Wat is een coach?
Een coach is een professionele begeleider, tijdens het sporten, een studie, enz....
Wat is communicatie?
Communicatie is een middel om met elkaar in contact te komen. Dat kan op diverse...
Wat is compassie?
Compassie is mensen aanvoelen en begrijpen, een warm gevoel dat uit je hart...
Wat is bindingsangst?
Bindingsangst is een psychische stoornis, die op jonge leeftijd ontstaat....
Wat is empathie?
Empathie is een synoniem voor inlevingsvermogen. Het is een mooie eigenschap,...
Wat is gelijkwaardigheid?
Bij gelijkwaardigheid hebben mensen dezelfde rechten en krijgen ze gelijke...
Wat is een functioneringsgesprek?
Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen een werkgever en een werknemer,...
Wat is feedback?
Feedback is kritiek. Je kunt feedback ontvangen, maar je kunt zelf ook feedback...
Wat zijn complimenten?
Complimenten zijn een soort cadeautjes, maar dan in woorden. Het is een uiting...
Wat is een narcist?
Een narcist is iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Hij of zij vindt...
Wat is zelfmedelijden?
Zelfmedelijden is enorm gericht op jezelf. Je bent ook veel minder met jouw...
Wat is inlevingsvermogen?
Inlevingsvermogen is je kunnen inleven in anderen. Je voelt anderen prima aan....
Wat is jaloezie?
Jaloezie is een andere naam voor afgunst. Jij wilt wat die ander heeft. Dat...
Wat is afgunstig?
Een synoniem voor afgunstig is jaloers. Je gunt een ander iets niet. Je kunt...
Wat is een coachee?
Een coachee is degene die wordt gecoacht.  Zoek jij ondersteuning van een coach...
Wat is relatietherapie?
Heb je problemen in je relatie? Dan kan relatietherapie de oplossing zijn. Wil...
Wat is vergeven?
Vergeven is iemand niet langer een bepaalde handeling of uitspraak kwalijk...
Wat is loslaten?
Loslaten het lijkt zo eenvoudig….. De kinderen gaan het huis uit. Ze staan op...
Wat is autonomie?
Autonomie is onafhankelijkheid. Het is erg prettig als je niet afhankelijk bent...
arrow_drop_up arrow_drop_down