Wat is compassie?

Wat is compassie?

Compassie is mensen aanvoelen en begrijpen, een warm gevoel dat uit je hart komt. Iemand nabij zijn als deze het moeilijk heeft.

Ontstaan van het woord compassie: com betekent samen en patir betekent lijden! Je wilt iemands verdriet of pijn verzachten, je kunt deze pijn of het verdriet niet laten verdwijnen.

Compassie zorgt ervoor dat jij je verbonden voelt met diegene die het, om wat voor reden dan ook, moeilijk heeft. Je toont medeleven omdat je geraakt bent door wat die ander meemaakt. Je voelt de ander aan. En ook al zijn de problemen van hem of haar door eigen toedoen ontstaan, jij oordeelt niet en toont compassie.

LET OP! Er zijn bij compassie wel een paar valkuilen:
  • Teveel compassie kan ervoor zorgen dat jij de pijn en ellende zelf voelt. Medeleven wordt dan medelijden en dat zorgt voor geen enkel voordeel, niet voor die ander en ook niet voor jezelf. De afstand wordt te klein, de nabijheid te groot!
  • Je wordt overbezorgd en gaat ernaar handelen. Jij neemt de verantwoordelijkheid, die ieder heeft voor zijn of haar eigen leven, helemaal over. De ander krijgt geen kans meer om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken. Je maakt hem of haar ook kwetsbaar. Ook kan jou betutteling worden verweten, ondanks je goede bedoelingen. Niet doen dus.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down