Zelfvertrouwen Kinderen

[Onze artikelen (en meer) over zelfvertrouwen bij kinderen vind je onder deze tekst]

Het belang van zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen, het is erg belangrijk in je leven om gelukkig en succesvol te zijn. De basis daarvoor ligt in de kindertijd. Een kind met zelfvertrouwen zal niet zo snel het slachtoffer worden van pesten of zelf gaan pesten. Het kind heeft een goed zelfbeeld, heeft respect voor anderen en zichzelf.

Ouders, maar ook de groepsleerkrachten kunnen aan het zelfvertrouwen van kinderen werken. Laat kinderen veel dingen zelf doen en uitzoeken, ze kunnen het. Ondersteun uiteraard waar dat nodig blijkt te zijn.

Als het kind bij een sportclub zit, kan de leiding veel betekenen wat betreft het zelfvertrouwen van deze kinderen. Er zijn zelfs sporten die gericht zijn om zelfvertrouwen te krijgen of het zelfvertrouwen te verbeteren. Sporten is erg belangrijk. Een kind leert er zijn motoriek te ontwikkelen, maar ook het sociale element en mentale vaardigheden komen bij sport aan bod.

Kinderen met zelfvertrouwen durven initiatieven te nemen en zijn niet bang om te mislukken. Lukt het een keer niet, ook niet erg, probeer het nog eens! Een gezonde dosis zelfvertrouwen helpt kinderen vooruit in het leven.

Vergroten zelfvertrouwen

Succeservaringen zijn voor kinderen erg belangrijk voor het vergroten van hun zelfvertrouwen, maar een kind moet ook om kunnen gaan met het verlies van een wedstrijd. Het moet plezier hebben in het sporten, het moet er hard voor werken, inzet en discipline moeten aanwezig zijn.

Een ouder kan benoemen dat winnen leuk is, maar niet het belangrijkste. Leer je kind ook daarin te groeien en dat het bij een verloren wedstrijd niet in de put zit, maar zegt dat het er hard voor heeft gewerkt en dat de tegenstander beter was.

Leer je kind zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en zijn eigen aandeel te zien in successen, maar ook als het een wedstrijd niet wint. Weet dat je als ouders en opvoeders een rolmodel bent voor je kind(eren). Jouw voorbeeld is van grote invloed op je kind. Door spel en sport kun jij het zelfvertrouwen van je kind(eren) vergroten.

Weerbaarheidstraining voor meer zelfvertrouwen

Heeft jouw kind te weinig of geen zelfvertrouwen, dan is een weerbaarheidstraining een stap in de goede richting om zelfvertrouwen te krijgen of te vergroten. Tijdens deze training leert je kind:

  • een zelfverzekerde houding aan te nemen,
  • voor zichzelf op te komen.

Een weerbaarheidstraining is op maat voor jouw kind. Een jong kind leert het zelfvertrouwen te krijgen door sport en spel, door oefeningen. Het kan een zoektocht zijn om een goede weerbaarheidstraining bij jou in de buurt te vinden. Vraag ernaar bij je huisarts, op de school van je kind, bij een psycholoog. Ook ouders kunnen tips krijgen om hun kind meer zelfvertrouwen te geven.

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);