arrow_drop_up arrow_drop_down
16 januari 2018 
in Angst

Hoe kom ik van mijn angsten af?

Wat is nou eigenlijk angst?

Laten we eens bij de basis beginnen. Want wat is angst, wat gebeurt er als we voor een spannende situatie staan of als we dingen in ons leven willen veranderen? Of als we de weg oversteken en er komt onverwachts een auto van rechts aan die we over het hoofd hebben gezien?

Puur fysiek bekeken worden op het moment van spanning of directe angst je grote hersenen (die de bewuste processen doen) overgenomen door je kleine, meer instinctief gerichte hersenen. Die kleine hersenen zetten een ketting van reacties in gang: je pupil wordt groter waardoor je beter kunt zien, je ademhaling wordt dieper, je luchtwegen zetten uit en je hart gaat sneller kloppen.

‘Een dapper man (of vrouw:) is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen’. ~ Nelson Mandela

Angst en jouw vecht- en vluchtreactie

Dit kun je omschrijven als de vecht- en vluchtreactie. Je bent in een volkomen staat van alertheid: helemaal klaar om weg te gaan van mogelijke pijn.

Tegelijkertijd beginnen hormoonklieren met het afscheiden van diverse hormonen. Adrenaline zorgt voor het in stand houden van het proces van de vergrote pupil, de diepere ademhaling, de uitgezette luchtwegen en het sneller kloppen van het hart. Daarnaast zorgt cortisol ervoor dat er meer glucose in je lichaam wordt gebracht om je spieren meer brandstof te geven.

‘Natrillen’ door jouw angst

Na die primaire reactie nemen je grote hersenen het werk van de kleine hersenen weer over en ontstaat ook bewustzijn: wat is er aan de hand, wat is er gebeurd? Omdat wij normaal gesproken niet gewend zijn dat de kleine hersenen het heft in handen nemen, komt het voor dat we na afloop van een directe spanning of angst verward zijn of in beelden het hele leven voorbij hebben zien flitsen.

Je zou kunnen zeggen dat je qua hersenen functioneren op dat moment tijdelijk uit je normale patroon bent geslingerd. Ook sta je na afloop van een directe spanning of angst vaak nog ‘na te trillen’. Dit is letterlijk zo omdat de hormonen nog een ‘nalooptijd’ hebben en er nog allerlei stoffen actief of onderweg zijn in je lichaam. Immers, er verstrijkt tijd om alle stoffen via de bloedbaan de juiste plek te laten bereiken. In acute situaties komen die stoffen net ‘te laat’ op de plaats van bestemming en duurt het even voordat het effect is weggeëbd.

 

Angst, van stopteken naar navigatiesysteem

Het interessante is nu dat dit proces altijd plaatsvindt als er spannende situaties zijn. Of het nu gaat om een auto die onverwacht van rechts komt, pleinvrees, een conflict met je baas, iemand moeten confronteren, je relatie of je dromen waarmaken.

Het enige verschil is dat de eerste reactie van de kleine hersenen in ‘minder’ acute situaties sneller wordt overgenomen door de hormonen. Voor de rest doet je lichaam precies hetzelfde. Stel je maar eens voor: je gaat naar een sollicitatiegesprek voor een baan die je graag wilt hebben. Hoe voel jij je op het moment dat je naam wordt geroepen en de deur opengaat? Welke lichamelijke reacties vertoon je? Precies, de meeste mensen zullen de hierboven omschreven reactie hebben.

‘Stel je zelf bloot aan je diepste angst; En daarna, heeft angst geen macht meer; En de angst voor vrijheid slinkt en verdwijnt; Je bent vrij’. ~ Jim Morrison

Wat hebben angst en cortisol met elkaar te maken?

Het wordt echter nog interessanter. Het door de bijnieren aangemaakte hormoon cortisol, dat er dus voor zorgt dat er meer glucose naar je spieren gaat, blijft in een aantal gevallen nog langere tijd in je lichaam aanwezig. Het effect is dat je alerter blijft, al ervaar je dat wellicht als schrikachtiger. Daarbij komt dat cortisol als ‘bijeffect’ heeft dat het je immuunsysteem onderdrukt.

Wie dus chronische angst of stress ervaart in zijn leven, waardoor het hormoon cortisol frequent in je lichaam aanwezig is, loopt een grotere kans om ziek te worden. Enerzijds omdat het immuunsysteem wordt verzwakt, anderzijds omdat de bijnieren uitgeput raken van de cortisolproductie en dit je hele hormoonhuishouding in rep en roer brengt. Een burn-out is geboren…

Wat betekent dit voor jou?

Aan de ene kant is het briljant van je lichaam dat het je op deze wijze in fysieke zin alert maakt op de uitdagingen in je leven. Anderzijds geldt ook hier: wat kan ik doen om gezond te blijven, om angst, spanning en stress te verminderen?

Je hebt nu door dat elke uitdaging, groot en klein, fysieke gevolgen voor je heeft. Je hebt ook gezien dat het bewuste en onbewuste dienen samen te werken in plaats van tegen elkaar. En dat je, om dat voor elkaar te krijgen, lange termijn doelen nodig hebt die je kunt opknippen in kleine, hapklare en lekkere brokken.

angst in het verkeer

Angst, van stopteken naar navigatiesysteem

Met wat je nu te weten bent gekomen, kun je de stap zetten naar het besef dat elke spanning die je voelt, elke angst die in je opkomt, elke emotie die je stress geeft niet per definitie het signaal is om te bevriezen, te vechten of te vluchten. Sterker nog, wie stress, spanning en angst kan zien als een kompas, als een navigatiesysteem dat aangeeft waar de uitdagingen in je leven liggen, zal angst niet langer als stopteken zien.

Angst wordt in dat geval je kracht, je raadgever die je laat zien dat je op een kruispunt staat en dat er nieuwe mogelijkheden voor je klaarliggen. Waarbij juist het moment dat je stress, spanning en angst ervaart het ideale moment is voor verandering. Omdat je lichaam je op dat moment alle fysieke middelen geeft om de stap daadwerkelijk te zetten.

Aangenomen negatieve geloofsovertuigingen slaan toe

Aan een lang trainingstraject dat wij gaven, nam ook Christien deel. Christien was een vrouw van begin dertig en nam deel aan de training omdat zij met name op professioneel vlak was vastgelopen in een aantal hardnekkige patronen.

Al vanaf de eerste dag manifesteerde Christien zich enorm tijdens de training. Ze liet geen kans onbenut om vragen te stellen. Na gemiddeld drie zinnen ging haar hand weer omhoog en kwam ze met een nieuwe vraag. Ze moest eenvoudigweg alles begrijpen en dat was zo’n patroon voor haar geworden dat ze het zelf niet eens meer doorhad.

angst en vragen stellen

Toen wij Christien haar gedrag spiegelden was ze in eerste instantie verbaasd. Ze was zich niet bewust van de overmaat aan vragen die ze stelde en haar vele  praten. Toen we er dieper op ingingen bleek dat juist dat vele praten en het ‘moeten’ weten haar in de greep hielden.

Christien had chronisch hoofdpijn, kampte met  veel stress, had eczeem en had veel twijfels over de dingen die ze deed. Na enig  doorvragen kwam een overtuiging van Christien bovendrijven: ‘ik ben dom’.  Die overtuiging had ze opgedaan in haar jeugd, waar ze van allerlei kanten regelmatig te horen kreeg dat ze dingen niet kon. Ze was dat gaan geloven en het had effect op haar werk. Ze had heel twijfelend gedrag, was bang om dingen niet  te begrijpen en was met een enkele opmerking al van haar stuk gebracht. In haar hoofd hoorde ze letterlijk een stemmetje roepen: ‘Zie je wel, je bent dom!’ Het effect was dat elke nieuwe uitdaging in haar werk haar meer ging tegenstaan en dat de angst die ze ervoer inmiddels chronische vormen had aangenomen waardoor ze lichamelijk steeds ongezonder werd.

Vermijden van situaties en confrontaties uit de weg gaan

Het voorbeeld van Christien maakt duidelijk dat wij veel gedragingen hebben die op de een of andere manier onbewust worden gestuurd door de overtuigingen die we hebben. Daardoor vermijden we veel situaties en passen we vaak gedrag toe dat in principe helemaal niet nodig is. Zo gaan we confrontaties uit de weg, maken we onszelf kleiner, laten over ons heen lopen, enzovoort.

Dit allemaal om de pijn niet te hoeven voelen van de negatieve overtuiging die er onder ligt, al is die overtuiging nog zo ongefundeerd: we houden immers graag vast aan ons wereldbeeld. Het gevolg is dat we niet de dingen doen die we graag willen, maar volharden in wat we al hebben, gedreven door de angst van verandering.

angst

ANGST is een afkorting

Wij verstaan onder ANGST: Aangenomen Negatieve Geloofsovertuigingen Slaan Toe. Dit houdt in dat onze negatieve overtuigingen of negatieve ervaringen uit het verleden ons het liefst houden in de situatie waar we in zitten. Immers, veranderingen kunnen leiden tot situaties die nog pijnlijker zijn dan de huidige situatie. De pijn van de huidige situatie is in elk geval een pijn die herkenbaar is en je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt.

Daarmee stuiten we direct op een interessant deel van het onbewuste.  Dat onbewuste is dus niet alleen in staat om te vechten of te vluchten,  het is ook prima in staat om de situatie zo te houden als zij is. Ofwel om te ‘vriezen’. Hoe sterker de negatieve overtuigingen, hoe hardnekkiger het onbewuste aan jou zal trekken om vooral te blijven zitten waar je zit.

Pas als de pijn heel erg groot wordt, in het voorbeeld van Christien de chronische hoofdpijn en het eczeem, dan is er een bepaalde bereidheid om de angst onder ogen te komen en ander gedrag uit te proberen. Maar dan nog steeds alleen stapje voor stapje en met het voorbehoud om zo snel mogelijk naar de uitgangssituatie terug te keren.

Interessant daarbij is dat het onbewuste gedrag zo slim in elkaar steekt dat als we blijven doen wat we tot nu toe steeds hebben gedaan, het lijkt alsof de negatieve overtuigingen niet aanwezig zijn. Dat is echter maar schijn. Ze zijn er wel, maar sluimeren. En zodra je ook maar enigszins de intentie hebt om je gedrag te veranderen, komen de negatieve geloofsovertuigingen direct om de hoek kijken en slaat de angst toe. Dit vertaalt zich in de angstsymptomen die eerder zijn beschreven.

Jouw onbewuste is continu in opperste staat van paraatheid

Als je doorhebt dat het lichaam en het onbewuste op deze manier werken, dan besef je ook dat je onbewuste continu in opperste staat van paraatheid is. En dat het weliswaar lijkt dat je negatieve overtuigingen geen invloed op je hebben, maar er als het ware onderhuids aan je afweer wordt geknaagd. De enige remedie hiertegen is rust of ontspanning, het onder ogen durven zien van de negatieve overtuigingen die jou onbewust sturen en actie ondernemen om die overtuigingen om te buigen.

Voor Christien was het een verademing toen zij herkende hoe haar gedrag was. Vanuit die herkenning en de bereidheid van andere mensen om haar op het gedrag te wijzen, kon zij stap voor stap haar angsten onder ogen zien en onder ogen komen. Stapje voor stapje liet zij de overtuiging ‘ik ben dom’ achter zich, door vertrouwen op te doen in steeds complexer wordende werksituaties.

Gedurende het trainingsjaar werd ze rustiger, had minder de behoefte vragen te stellen, kreeg steeds meer door dat ze allang snapte wat er gebeurde en stapte ze meer en meer in haar kracht. Op een van de laatste trainingsdagen stond ze zelfs twintig minuten op het podium om een miniworkshop te geven. Waarmee ze zichzelf verbaasde over hoever ze inmiddels gevorderd was. En ook haar hoofdpijn en eczeem werden geleidelijk aan minder.

‘Wie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al half bedorven’. ~ Georges van Acker

Angst inzetten als kracht

Christien slaagde erin haar angst als kracht in te zetten en de aangenomen negatieve geloofsovertuigingen de baas te worden door haar bewuste, onbewuste en haar fysieke lichaam optimaal te laten samenwerken.

Het voorbeeld van Christien laat ook zien dat het herkennen, erkennen en loslaten van stress, spanning en angst en het veranderen van gedrag een heel persoonlijk proces is. Er zijn diverse waardevolle methoden en technieken, die stuk voor stuk hun effecten hebben bewezen. Iedereen kiest uit die set van technieken en methoden die onderdelen die voor hem of haar het meest effectief of passend zijn.

Ook binnen onze ledenomgeving worden er diverse technieken aangereikt die jou stuk voor stuk helpen om je gedrag te veranderen. En jij kunt zelf ontdekken of de door jou gekozen methodiek passend voor je is. Je lichaam zal namelijk als graadmeter voor je functioneren. Het zal je laten voelen of de angst, stress of spanning verdwijnt of dat die aanwezig blijft. Benieuwd naar onze community inclusief alle trainingen? Klik hier en maak vrijblijvend een account aan…

 

Ralph
Door

Ralph

op 14 August 2018

Ken jij ons boek 'De kracht van angst' -van machteloos naar moeiteloos- ook al?

Arina
Door

Arina

op 19 July 2019

Nee ik ken het niet maar ik had wel altijd angsten .Maar ik weet wel waar ze vandaan komen. Dat is belangrijk. Het is bijna weg .Het komt goed.

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 5 August 2019

Goed om te lezen Arina! Als ik iets voor je kan doen, hoor ik graag van je :)

Hanna
Door

Hanna

op 30 August 2018

Heel infomatief!!!!

Ralph J. Siebers
Simone
Door

Simone

op 19 September 2018

Nou bijnieruitputting schijn ik al te hebben. Voor het eerst dat ik hoor dat ik dat dus niet ga oplossen met alleen beter eten en vitamines. Ik moet mijn angstprobleem dus ook oplossen anders blijft het een visuele circel. Mijn stemmetje roept alleen dat ik het nooit goed genoeg doe en angsten ontstaan vaak achteraf. Dus dan volstaat nieuwe dingen doen dus niet. Maar wat moet je dan? Mijn rationele gedachten winnen nooit.

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 1 October 2018

Hey Simone, bedankt voor je persoonlijke verhaal. Knap dat je dit hier deelt. We hebben veel artikelen geschreven over 'angst'. Zoek maar eens op die term in ons zoekvenster onderaan de pagina's. Het ga je goed! Heb je al eens een LIVE Webinar van ons gevolgd? Aanmelden kan gratis via: https://zelfvertrouwen.com/webinars/

Monique
Door

Monique

op 9 October 2018

Herkenbaar!!! Ben er bijna, nog een klein zetje...

Ralph J. Siebers
An
Door

An

op 29 October 2018

Interessant, dank je!

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 30 October 2018

Bedankt voor je reactie An! Kom je vaker artikelen bekijken?

Anita
Door

Anita

op 5 November 2018

Interessant artikel. Heb het doorgestuurd naar iemand die o.a. nogal veel stress heeft.

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 13 November 2018

Hey Anita, bedankt voor je berichtje! Bedankt voor het doorsturen. Dit mag altijd, graag zelfs. Samen maken we de wereld nóg mooier :)

Yolanda
Door

Yolanda

op 7 November 2018

Interessant artikel en voor mij herkenbaar. Ik vind het fijn om mezelf vast te houden aan mijn huidige situatie, omdat ik weet wat ik dan heb. Ik vind het eng om mijn huidige situatie te veranderen, omdat ik niet weet wat er gaat komen en ik bang ben dat het nog erger gaat worden. Terwijl ik eigenlijk wel weet dat ik mijn huidige situatie moet veranderen, zodat het beter met mij kan gaan. Ik heb de eerste stap al gezet om mijn huidige situatie te veranderen. Nu is het stap voor stap verder gaan, vol blijven houden en een positieve kijk hebben. Bedankt!

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 13 November 2018

Dag Yolanda, bedankt voor je reactie. Je bent echt niet de enige. Het is lastig om te veranderen. We zitten zo vast in onze patronen. We hebben niet eens door dat 95% van onze beslissingen onbewust worden gemaakt. We zijn altijd geneigd om naar de meest makkelijk optie te grijpen. Veranderen voelt soms veel te groot en daardoor starten we niet eens. Wat je aangeeft klopt helemaal. Stapje voor stapje kom je er wel. En ik weet dat jij die positieve kijk hebt. Dit vind ik knap, want je komt van ver... respect voor jou. ~Ralph

Elsa
Door

Elsa

op 18 November 2018

Interessant artikel. Ik heb altijd rij-angst gehad en angst voor snelheid, vooral omdat ik geen controle over de ander had en mezelf dus niet voldoende vertrouwde. Heb dus geen auto meer, maar sinds kort een Ebike. Tijdens een van mijn eerste ritjes makte ik een lelijke smak omdat ik te hard in de remmen kneep en ik merk dat ik me nu er toe moet zetten om de Ebike te pakken en ongemerkt harder te gaan dan ik op mijn gewone fiets gewend ben. Zo heeft iedereen wel wat🤓

Isabella
Door

Isabella

op 14 January 2019

Interessante insteek om Angst te verklaren als : aangenomen negatieve geloofsovertuigingen slaan toe. Want dat is het toch wel. Negatieve overtuigingen die mij willen behoeden voor succes en ik die nog steeds teveel geloof blijf hechten aan die gedachten.

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 16 January 2019

Dankjewel voor je reactie Isabella. Dit klopt inderdaad. Als het goed is heb jij het boek 'de kracht van angst' al in jouw bezit. Daar staan zoveel tips, adviezen en voorbeelden in... Gaat goed komen met jou :)

Wim
Door

Wim

op 21 January 2019

Dankjewel voor deze inzichten over angst!

Ralph J. Siebers
Bernard Eeltink
Door

Bernard Eeltink

op 6 February 2019

Interessant

Ralph J. Siebers
Ann
Door

Ann

op 26 March 2019

Super , zeker lezen en blijven lezen

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 1 April 2019

Bedankt voor je reactie Ann! Alles is mogelijk en actie wordt beloond!

Carolyn
Door

Carolyn

op 1 April 2019

Van stopteken naar navigatiesysteem en om angst naar kracht om te buigen. Een positieve manier om er naar te kijken. Helpt wel.

Ralph J. Siebers
Peet
Door

Peet

op 7 April 2019

Interessant. Helaas nogal herkenbaar.

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 10 April 2019

Dankjewel voor je reactie Peet! Wat was het meest herkenbaar? Wil je een voorbeeld geven?

mieke
Door

mieke

op 10 April 2019

interessant, en oh zo herkenbaar

Ralph J. Siebers
Els De Ryck
Door

Els De Ryck

op 15 April 2019

Ongelooflijk hoe alles vanuit jezelf vertrekt en vanuit je eigen zelfvertrouwen. Jij hebt in elke situatie de keuze hoe erop te reageren. Straf ! Mooi beeld dat hier geschetst wordt met het STOP teken en het navigatiesysteem.

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 4 May 2019

Dankjewel Els voor je feedback. Het STOP teken is inderdaad erg belangrijk. Kom je vaker artikelen lezen? Elke dinsdag plaats ik weer een nieuwe! :)

Gertjan
Door

Gertjan

op 22 April 2019

Allemaal zeer herkenbaar

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 4 May 2019

Dag Gertjan, bedankt voor je reactie. Wat is je het meest bijgebleven van dit artikel?

Mirte
Door

Mirte

op 30 April 2019

Leerzaam artikel!

Ralph J. Siebers
Nadine
Door

Nadine

op 11 May 2019

Super leerzaam artikel. Herkenbaar. Vooral dat vermijden en dat vluchten.

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 14 May 2019

Dankjewel Nadine, angst heeft alles te maken met vechten, vluchten en vermijden inderdaad!

Rita
Door

Rita

op 1 June 2019

Allemaal zeer herkenbaar

Ralph J. Siebers
Gert Jan
Door

Gert Jan

op 10 June 2019

Goed artikel over angst. dankjewel

Ralph J. Siebers
Angela
Door

Angela

op 1 July 2019

Bedankt voor je heldere informatie.

Carola
Door

Carola

op 7 July 2019

Heel mooi en duidelijk omschreven. Vooral de afkorting van angst vind ik fantastisch, heel helder. Bedankt.

Ralph J. Siebers
Ralph J. Siebers
Hilda
Door

Hilda

op 7 July 2019

Een heel leerzaam artikel

Ralph J. Siebers
Ivy
Door

Ivy

op 11 July 2019

Heel interessant! Dank je!

Ralph J. Siebers
Annelies Ruijters
Door

Annelies Ruijters

op 22 July 2019

Hallo Ralph, Als het boek doet wat je zegt zou ik het graag willen ontvangen en lezen. De angst bij mij is dermate groot aanwezig dat het mijn eigen genezing in de weg staat en mijn eigen geluk. Genezing van een knieprothese en geluk in het feit om huidige relatie te beëindigen en uit mijn comfortzone te gaan en een nieuwe liefdevolle relatie verder uit te bouwen. Dus bang voor de gevolgen dus stress en angst heel veel angst. Indien je een reactie geeft zou ik het erg op rijs stellen indien je hetgeen wat ik hierboven heb beschreven niet vermeld in je antwoord. Groetjes Annelies

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 5 August 2019

Ons boek doet echt wat we zeggen ;) Ik heb je een mail gestuurd!

Cora
Door

Cora

op 29 July 2019

Ik ben heel benieuwd naar je boek, na dit verhaal

Ralph J. Siebers
hermine
Door

hermine

op 24 August 2019

beste Ralph heel hartelijk dank voor je heel interessante tips

Ralph J. Siebers
Door

Ralph J. Siebers

op 2 September 2019

Dankjewel voor je reactie Hermine! Hoop dat je er iets aan hebt. Mocht ik verder iets voor je kunnen doen, dan hoor ik dat graag :)

Reactie plaatsen